Vitamin B12 vilka hälsofördelar har det

Typiska kosttillskott inkluderar vitaminer, mineraler och växtbaserade varor, även kallad botaniska produkter. Orala kosttillskott har också visat sig fungera på att höja blodnivån. Kosttillskott kan också innehålla metylkobalamin och andra typer av vitamin B12. Så tala med din läkare om du funderar på att ta kosttillskott.

B12 spelar en avgörande roll i melatoninproduktionen

Trots att B12 finns i havsgrönsaker är det en opålitlig källa till följd av impostor enzym. Vitamin B12 visade sig hämma HIV-replikering i kroppen och kan vara fördelaktigt för människor med AIDS. Den mängd vitamin B12 som du behöver varje dag beror på din ålder. Och att vitamin B12 finns i nästan alla multivitaminer som säljs i hälsokostbutiker. Vitamin B12 har inte visat sig orsaka någon skada.

Det finns inga skäl att ta vitamin B12

Individer som tar vitamin B12, är för att förbättra sitt humör och koncentration tillsammans med sitt immunsystem. Vitamin B12 är avgörande för en sund drift av ditt nervsystem och skapandet av röda blodkroppar och DNA. Vitamin B12 kommer inte att förbättra idrottsprestationerna eller öka energimängden hos människor. Att Vitamin B12 är bara en av de åtta B-vitaminerna och att vitamin B12. Har den största och mest komplexa kemiska strukturen av alla vitaminer.

Vitaminet kan lagras i levern ett tag

Så det kan ta några år innan en brist utvecklas. Det är unikt bland vitaminer eftersom det innehåller en metallisk jon, kobolt. B12 som tillskott administreras ibland genom intravenös injektioner. Det är en typisk behandling, men du bör vara försiktig om du har låga kaliumnivåer. Om du måste ta B12-tillskott kan du försöka ta den i form av metylkobalamin. Som är ett slags B12 som inte har den kända interaktionen. Fråga din läkare eller en registrerad dietistnäringsläkare om du vill ha vitamin B12 som vitamintillskott. Baserat på orsaken till din vitamin B12-brist kan du behöva ta vitamin B12 tillskott resten av ditt liv.